Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
опазя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - опазя

  опазя             основна форма
  опазя             сег.вр., 1л., ед.ч.
  опазиш            сег.вр., 2л., ед.ч.
  опази             сег.вр., 3л., ед.ч.
  опазим            сег.вр., 1л., мн.ч.
  опазите            сег.вр., 2л., мн.ч.
  опазят            сег.вр., 3л., мн.ч.
  опазих            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  опази             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  опази             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  опазихме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  опазихте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  опазиха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  опазех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  опазеше            мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  опазеше            мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  опазехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  опазехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  опазеха            мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  опази             повелително наклонение, ед.ч.
  опазете            повелително наклонение, мн.ч.
  опазил            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  опазилия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опазилият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опазила            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  опазилата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опазило            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  опазилото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опазили            мин.деят.св.прич., мн.ч.
  опазилите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  опазел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  опазелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опазелият           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опазела            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  опазелата           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опазело            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  опазелото           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опазели            мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  опазелите           мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  опазен            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  опазения           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опазеният           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опазена            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  опазената           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опазено            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  опазеното           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опазени            мин.страд.прич., мн.ч.
  опазените           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  опазещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  опазещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опазещият           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опазеща            сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  опазещата           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опазещо            сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  опазещото           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опазещи            сег.деят.прич., мн.ч.
  опазещите           сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  опазейки           деепричастие