Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
опадам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - опадам

  опадам            основна форма
  опадам            сег.вр., 1л., ед.ч.
  опадаш            сег.вр., 2л., ед.ч.
  опада             сег.вр., 3л., ед.ч.
  опадаме            сег.вр., 1л., мн.ч.
  опадате            сег.вр., 2л., мн.ч.
  опадат            сег.вр., 3л., мн.ч.
  опадах            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  опада             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  опада             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  опадахме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  опадахте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  опадаха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  опадах            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  опадаше            мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  опадаше            мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  опадахме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  опадахте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  опадаха            мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  опадай            повелително наклонение, ед.ч.
  опадайте           повелително наклонение, мн.ч.
  опадал            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  опадалия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опадалият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опадала            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  опадалата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опадало            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  опадалото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опадали            мин.деят.св.прич., мн.ч.
  опадалите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  опадал            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  опадалия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опадалият           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опадала            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  опадалата           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опадало            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  опадалото           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опадали            мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  опадалите           мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  опадан            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  опадания           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опаданият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опадана            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  опаданата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опадано            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  опаданото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опадани            мин.страд.прич., мн.ч.
  опаданите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  опадащ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  опадащия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опадащият           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опадаща            сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  опадащата           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опадащо            сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  опадащото           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опадащи            сег.деят.прич., мн.ч.
  опадащите           сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  опадайки           деепричастие