Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приям             основна форма
приям             сег.вр., 1л., ед.ч.
приядеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
прияде            сег.вр., 3л., ед.ч.
приядем            сег.вр., 1л., мн.ч.
приядете           сег.вр., 2л., мн.ч.
приядат            сег.вр., 3л., мн.ч.
приядох            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прияде            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прияде            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приядохме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приядохте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приядоха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приядях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приядеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приядеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приядяхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приядяхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приядяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прияж             повелително наклонение, ед.ч.
прияжте            повелително наклонение, мн.ч.
приял             мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приялия            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приялият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прияла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прияло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прияли            мин.деят.св.прич., мн.ч.
приялите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приядял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приядялия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приядялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приядяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приядялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приядяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приядялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приядели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прияделите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прияден            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приядения           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прияденият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приядена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приядената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приядено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прияденото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приядени           мин.страд.прич., мн.ч.
приядените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приядещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приядещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приядещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приядеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приядещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приядещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приядещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приядещи           сег.деят.прич., мн.ч.
приядещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приядейки           деепричастие