Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прищраквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прищраквам          основна форма
прищраквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
прищракваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прищраква           сег.вр., 3л., ед.ч.
прищракваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прищраквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
прищракват          сег.вр., 3л., мн.ч.
прищраквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прищраква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прищраква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прищраквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прищраквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прищракваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прищраквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прищракваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прищракваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прищраквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прищраквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прищракваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прищраквай          повелително наклонение, ед.ч.
прищраквайте         повелително наклонение, мн.ч.
прищраквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прищраквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прищраквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прищраквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прищраквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прищраквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прищраквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прищраквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прищраквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прищраквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прищраквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прищраквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прищраквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прищраквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прищраквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прищраквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прищраквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прищраквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прищракван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прищраквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прищракваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прищраквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прищракваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прищраквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прищракваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прищраквани          мин.страд.прич., мн.ч.
прищракваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прищракващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прищракващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прищракващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прищракваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прищракващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прищракващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прищракващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прищракващи          сег.деят.прич., мн.ч.
прищракващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прищраквайки         деепричастие