Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прища - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прища             основна форма
прища             сег.вр., 1л., ед.ч.
прищеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
прище             сег.вр., 3л., ед.ч.
прищем            сег.вр., 1л., мн.ч.
прищете            сег.вр., 2л., мн.ч.
прищат            сег.вр., 3л., мн.ч.
прищях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прищя, прищеше        мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прищя, прищеше        мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прищяхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прищяхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прищяха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прищях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прищеше            мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прищеше            мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прищяхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прищяхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прищяха            мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
[няма форма]         повелително наклонение, ед.ч.
[няма форма]         повелително наклонение, мн.ч.
прищял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прищелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прищелият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прищяла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прищялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прищяло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прищялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прищели            мин.деят.св.прич., мн.ч.
прищелите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прищял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прищелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прищелият           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прищяла            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прищялата           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прищяло            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прищялото           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прищели            мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прищелите           мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие