Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
причуя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
причуя            основна форма
причуя            сег.вр., 1л., ед.ч.
причуеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
причуе            сег.вр., 3л., ед.ч.
причуем            сег.вр., 1л., мн.ч.
причуете           сег.вр., 2л., мн.ч.
причуят            сег.вр., 3л., мн.ч.
причух            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
причу             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
причу             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
причухме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
причухте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
причуха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
причуех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
причуеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
причуеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
причуехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
причуехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
причуеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
причуй            повелително наклонение, ед.ч.
причуйте           повелително наклонение, мн.ч.
причул            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
причулия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причулият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причула            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
причулата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причуло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
причулото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причули            мин.деят.св.прич., мн.ч.
причулите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
причуел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
причуелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причуелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причуела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
причуелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причуело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
причуелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причуели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
причуелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
причут            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
причутия           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причутият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причута            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
причутата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причуто            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
причутото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причути            мин.страд.прич., мн.ч.
причутите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
причуещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
причуещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причуещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причуеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
причуещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причуещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
причуещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причуещи           сег.деят.прич., мн.ч.
причуещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
причуейки           деепричастие