Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
причеша - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
причеша            основна форма
причеша            сег.вр., 1л., ед.ч.
причешеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
причеше            сег.вр., 3л., ед.ч.
причешем           сег.вр., 1л., мн.ч.
причешете           сег.вр., 2л., мн.ч.
причешат           сег.вр., 3л., мн.ч.
причесах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
причеса            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
причеса            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
причесахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
причесахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
причесаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
причешех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
причешеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
причешеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
причешехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
причешехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
причешеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
причеши            повелително наклонение, ед.ч.
причешете           повелително наклонение, мн.ч.
причесал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
причесалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причесалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причесала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
причесалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причесало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
причесалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причесали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
причесалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
причешел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
причешелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причешелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причешела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
причешелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причешело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
причешелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причешели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
причешелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
причесан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
причесания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причесаният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причесана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
причесаната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причесано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
причесаното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причесани           мин.страд.прич., мн.ч.
причесаните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
причешещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
причешещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
причешещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
причешеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
причешещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
причешещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
причешещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
причешещи           сег.деят.прич., мн.ч.
причешещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
причешейки          деепричастие