Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прихващам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прихващам           основна форма
прихващам           сег.вр., 1л., ед.ч.
прихващаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прихваща           сег.вр., 3л., ед.ч.
прихващаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прихващате          сег.вр., 2л., мн.ч.
прихващат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прихващах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прихваща           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прихваща           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прихващахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прихващахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прихващаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прихващах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прихващаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прихващаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прихващахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прихващахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прихващаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прихващай           повелително наклонение, ед.ч.
прихващайте          повелително наклонение, мн.ч.
прихващал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прихващалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прихващалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прихващала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прихващалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прихващало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прихващалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прихващали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прихващалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прихващал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прихващалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прихващалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прихващала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прихващалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прихващало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прихващалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прихващали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прихващалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прихващан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прихващания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прихващаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прихващана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прихващаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прихващано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прихващаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прихващани          мин.страд.прич., мн.ч.
прихващаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прихващащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прихващащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прихващащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прихващаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прихващащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прихващащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прихващащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прихващащи          сег.деят.прич., мн.ч.
прихващащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прихващайки          деепричастие