Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притягам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притягам           основна форма
притягам           сег.вр., 1л., ед.ч.
притягаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притяга            сег.вр., 3л., ед.ч.
притягаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
притягате           сег.вр., 2л., мн.ч.
притягат           сег.вр., 3л., мн.ч.
притягах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притяга            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притяга            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притягахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притягахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притягаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притягах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притягаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притягаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притягахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притягахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притягаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притягай           повелително наклонение, ед.ч.
притягайте          повелително наклонение, мн.ч.
притягал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притягалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притягалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притягала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притягалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притягало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притягалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притягали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
притягалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притягал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притягалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притягалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притягала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притягалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притягало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притягалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притягали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притягалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притяган           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притягания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притяганият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притягана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притяганата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притягано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притяганото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притягани           мин.страд.прич., мн.ч.
притяганите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притягащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притягащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притягащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притягаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притягащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притягащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притягащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притягащи           сег.деят.прич., мн.ч.
притягащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притягайки          деепричастие