Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притъпявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притъпявам          основна форма
притъпявам          сег.вр., 1л., ед.ч.
притъпяваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
притъпява           сег.вр., 3л., ед.ч.
притъпяваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
притъпявате          сег.вр., 2л., мн.ч.
притъпяват          сег.вр., 3л., мн.ч.
притъпявах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притъпява           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притъпява           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притъпявахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притъпявахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притъпяваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притъпявах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притъпяваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притъпяваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притъпявахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притъпявахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притъпяваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притъпявай          повелително наклонение, ед.ч.
притъпявайте         повелително наклонение, мн.ч.
притъпявал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притъпявалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпявалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпявала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притъпявалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпявало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притъпявалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпявали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
притъпявалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притъпявал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притъпявалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпявалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпявала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притъпявалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпявало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притъпявалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпявали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притъпявалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притъпяван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притъпявания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпяваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпявана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притъпяваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпявано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притъпяваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпявани          мин.страд.прич., мн.ч.
притъпяваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притъпяващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притъпяващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпяващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпяваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притъпяващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпяващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притъпяващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпяващи          сег.деят.прич., мн.ч.
притъпяващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притъпявайки         деепричастие