Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притъпя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притъпя            основна форма
притъпя            сег.вр., 1л., ед.ч.
притъпиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притъпи            сег.вр., 3л., ед.ч.
притъпим           сег.вр., 1л., мн.ч.
притъпите           сег.вр., 2л., мн.ч.
притъпят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притъпих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притъпи            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притъпи            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притъпихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притъпихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притъпиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притъпях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притъпеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притъпеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притъпяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притъпяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притъпяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притъпи            повелително наклонение, ед.ч.
притъпете           повелително наклонение, мн.ч.
притъпил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притъпилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притъпилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притъпилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
притъпилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притъпял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притъпялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притъпялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притъпялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притъпелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притъпен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притъпения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притъпената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притъпеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпени           мин.страд.прич., мн.ч.
притъпените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притъпящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притъпящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъпящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъпяща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притъпящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъпящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притъпящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъпящи           сег.деят.прич., мн.ч.
притъпящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притъпейки          деепричастие