Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притъмнея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притъмнея           основна форма
притъмнея           сег.вр., 1л., ед.ч.
притъмнееш          сег.вр., 2л., ед.ч.
притъмнее           сег.вр., 3л., ед.ч.
притъмнеем          сег.вр., 1л., мн.ч.
притъмнеете          сег.вр., 2л., мн.ч.
притъмнеят          сег.вр., 3л., мн.ч.
притъмнях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притъмня           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притъмня           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притъмняхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притъмняхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притъмняха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притъмнеех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притъмнееше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притъмнееше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притъмнеехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притъмнеехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притъмнееха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притъмней           повелително наклонение, ед.ч.
притъмнейте          повелително наклонение, мн.ч.
притъмнял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притъмнелия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъмнелият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъмняла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притъмнялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъмняло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притъмнялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъмнели          мин.деят.св.прич., мн.ч.
притъмнелите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притъмнеел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притъмнеелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъмнеелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъмнеела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притъмнеелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъмнеело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притъмнеелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъмнеели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притъмнеелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притъмнян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притъмняния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъмняният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъмняна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притъмняната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъмняно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притъмняното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъмнени          мин.страд.прич., мн.ч.
притъмнените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притъмнеещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притъмнеещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притъмнеещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притъмнееща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притъмнеещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притъмнеещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притъмнеещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притъмнеещи          сег.деят.прич., мн.ч.
притъмнеещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притъмнеейки         деепричастие