Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притурям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притурям           основна форма
притурям           сег.вр., 1л., ед.ч.
притуряш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притуря            сег.вр., 3л., ед.ч.
притуряме           сег.вр., 1л., мн.ч.
притуряте           сег.вр., 2л., мн.ч.
притурят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притурях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притуря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притуря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притуряхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притуряхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притуряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притурях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притуряше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притуряше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притуряхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притуряхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притуряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притуряй           повелително наклонение, ед.ч.
притуряйте          повелително наклонение, мн.ч.
притурял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притурялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притурялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притурялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притурялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуряли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
притурялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притурял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притурялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притурялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притурялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притурялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуряли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притурялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притурян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притуряния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притуряният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуряна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притуряната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуряно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притуряното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуряни           мин.страд.прич., мн.ч.
притуряните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притурящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притурящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притурящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуряща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притурящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притурящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притурящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притурящи           сег.деят.прич., мн.ч.
притурящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притуряйки          деепричастие