Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притулям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притулям           основна форма
притулям           сег.вр., 1л., ед.ч.
притуляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притуля            сег.вр., 3л., ед.ч.
притуляме           сег.вр., 1л., мн.ч.
притуляте           сег.вр., 2л., мн.ч.
притулят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притулях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притуля            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притуля            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притуляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притуляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притуляха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притулях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притуляше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притуляше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притуляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притуляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притуляха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притуляй           повелително наклонение, ед.ч.
притуляйте          повелително наклонение, мн.ч.
притулял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притулялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притулялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуляло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притулялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуляли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
притулялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притулял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притулялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притулялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуляло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притулялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуляли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притулялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притулян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притуляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притуляният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притуляната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуляно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притуляното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуляни           мин.страд.прич., мн.ч.
притуляните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притулящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притулящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притулящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притулящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притулящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притулящи           сег.деят.прич., мн.ч.
притулящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притуляйки          деепричастие