Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притуля - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притуля            основна форма
притуля            сег.вр., 1л., ед.ч.
притулиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притули            сег.вр., 3л., ед.ч.
притулим           сег.вр., 1л., мн.ч.
притулите           сег.вр., 2л., мн.ч.
притулят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притулих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притули            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притули            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притулихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притулихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притулиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притулех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притулеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притулеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притулехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притулехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притулеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притули            повелително наклонение, ед.ч.
притулете           повелително наклонение, мн.ч.
притулил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притулилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притулила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притулилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притулило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притулилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притулили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
притулилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притулел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притулелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притулела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притулелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притулело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притулелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притулели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притулелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притулен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притуления          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притуленият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притулена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притулената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притулено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притуленото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притулени           мин.страд.прич., мн.ч.
притулените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притулещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притулещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притулеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притулещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притулещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притулещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притулещи           сег.деят.прич., мн.ч.
притулещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притулейки          деепричастие

притуля - глагол, сег.вр., 3л., ед.ч.
притуля - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притуля - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притулям           основна форма
притулям           сег.вр., 1л., ед.ч.
притуляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притуля            сег.вр., 3л., ед.ч.
притуляме           сег.вр., 1л., мн.ч.
притуляте           сег.вр., 2л., мн.ч.
притулят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притулях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притуля            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притуля            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притуляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притуляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притуляха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притулях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притуляше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притуляше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притуляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притуляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притуляха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притуляй           повелително наклонение, ед.ч.
притуляйте          повелително наклонение, мн.ч.
притулял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притулялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притулялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуляло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притулялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуляли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
притулялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притулял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притулялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притулялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуляло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притулялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуляли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притулялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притулян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притуляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притуляният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притуляната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притуляно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притуляното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притуляни           мин.страд.прич., мн.ч.
притуляните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притулящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притулящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притулящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притуляща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притулящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притулящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притулящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притулящи           сег.деят.прич., мн.ч.
притулящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притуляйки          деепричастие