Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притисна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притисна           основна форма
притисна           сег.вр., 1л., ед.ч.
притиснеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притисне           сег.вр., 3л., ед.ч.
притиснем           сег.вр., 1л., мн.ч.
притиснете          сег.вр., 2л., мн.ч.
притиснат           сег.вр., 3л., мн.ч.
притиснах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притисна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притисна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притиснахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притиснахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притиснаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притиснех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притиснеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притиснеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притиснехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притиснехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притиснеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притисни           повелително наклонение, ед.ч.
притиснете          повелително наклонение, мн.ч.
притиснал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притисналия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притисналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притиснала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притисналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притиснало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притисналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притиснали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
притисналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притиснел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притиснелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притиснелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притиснела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притиснелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притиснело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притиснелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притиснели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притиснелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притиснат           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притиснатия          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притиснатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притисната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притиснатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притиснато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притиснатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притиснати          мин.страд.прич., мн.ч.
притиснатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие