Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притеглям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притеглям           основна форма
притеглям           сег.вр., 1л., ед.ч.
притегляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притегля           сег.вр., 3л., ед.ч.
притегляме          сег.вр., 1л., мн.ч.
притегляте          сег.вр., 2л., мн.ч.
притеглят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притеглях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притегля           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притегля           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притегляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притегляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притегляха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притеглях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притегляше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притегляше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притегляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притегляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притегляха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притегляй           повелително наклонение, ед.ч.
притегляйте          повелително наклонение, мн.ч.
притеглял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притеглялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притеглялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притегляла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притеглялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притегляло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притеглялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притегляли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
притеглялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притеглял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притеглялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притеглялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притегляла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притеглялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притегляло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притеглялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притегляли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притеглялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притеглян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притегляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притегляният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притегляна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притегляната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притегляно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притегляното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притегляни          мин.страд.прич., мн.ч.
притегляните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притеглящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притеглящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притеглящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притегляща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притеглящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притеглящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притеглящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притеглящи          сег.деят.прич., мн.ч.
притеглящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притегляйки          деепричастие