Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
притварям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
притварям           основна форма
притварям           сег.вр., 1л., ед.ч.
притваряш           сег.вр., 2л., ед.ч.
притваря           сег.вр., 3л., ед.ч.
притваряме          сег.вр., 1л., мн.ч.
притваряте          сег.вр., 2л., мн.ч.
притварят           сег.вр., 3л., мн.ч.
притварях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
притваря           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
притваря           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
притваряхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
притваряхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
притваряха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
притварях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
притваряше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
притваряше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
притваряхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
притваряхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
притваряха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
притваряй           повелително наклонение, ед.ч.
притваряйте          повелително наклонение, мн.ч.
притварял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
притварялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притварялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притваряла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
притварялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притваряло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
притварялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притваряли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
притварялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
притварял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
притварялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притварялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притваряла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
притварялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притваряло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
притварялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притваряли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
притварялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
притварян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
притваряния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притваряният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притваряна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
притваряната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притваряно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
притваряното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притваряни          мин.страд.прич., мн.ч.
притваряните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
притварящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
притварящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
притварящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
притваряща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
притварящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
притварящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
притварящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
притварящи          сег.деят.прич., мн.ч.
притварящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
притваряйки          деепричастие