Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присъствувам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
присъствувам         основна форма
присъствувам         сег.вр., 1л., ед.ч.
присъствуваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
присъствува          сег.вр., 3л., ед.ч.
присъствуваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
присъствувате         сег.вр., 2л., мн.ч.
присъствуват         сег.вр., 3л., мн.ч.
присъствувах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
присъствува          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
присъствува          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присъствувахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присъствувахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присъствуваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присъствувах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
присъствуваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
присъствуваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присъствувахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присъствувахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
присъствуваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
присъствувай         повелително наклонение, ед.ч.
присъствувайте        повелително наклонение, мн.ч.
присъствувал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присъствувалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъствувалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствувала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присъствувалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствувало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присъствувалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствували         мин.деят.св.прич., мн.ч.
присъствувалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присъствувал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присъствувалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъствувалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствувала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присъствувалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствувало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присъствувалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствували         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присъствувалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присъствуван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присъствувания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъствуваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствувана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присъствуваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствувано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
присъствуваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствувани         мин.страд.прич., мн.ч.
присъствуваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
присъствуващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
присъствуващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъствуващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствуваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
присъствуващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствуващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
присъствуващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствуващи         сег.деят.прич., мн.ч.
присъствуващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
присъствувайки        деепричастие