Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присъствам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
присъствам          основна форма
присъствам          сег.вр., 1л., ед.ч.
присъстваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
присъства           сег.вр., 3л., ед.ч.
присъстваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
присъствате          сег.вр., 2л., мн.ч.
присъстват          сег.вр., 3л., мн.ч.
присъствах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
присъства           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
присъства           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присъствахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присъствахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присъстваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присъствах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
присъстваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
присъстваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присъствахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присъствахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
присъстваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
присъствай          повелително наклонение, ед.ч.
присъствайте         повелително наклонение, мн.ч.
присъствал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присъствалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъствалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присъствалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присъствалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
присъствалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присъствал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присъствалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъствалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присъствалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присъствалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присъствалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присъстван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присъствания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъстваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъствана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присъстваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъствано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
присъстваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъствани          мин.страд.прич., мн.ч.
присъстваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
присъстващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
присъстващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъстващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъстваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
присъстващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъстващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
присъстващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъстващи          сег.деят.прич., мн.ч.
присъстващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
присъствайки         деепричастие