Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присъдя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
присъдя            основна форма
присъдя            сег.вр., 1л., ед.ч.
присъдиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
присъди            сег.вр., 3л., ед.ч.
присъдим           сег.вр., 1л., мн.ч.
присъдите           сег.вр., 2л., мн.ч.
присъдят           сег.вр., 3л., мн.ч.
присъдих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
присъди            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
присъди            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присъдихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присъдихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присъдиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присъдех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
присъдеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
присъдеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присъдехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присъдехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
присъдеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
присъди            повелително наклонение, ед.ч.
присъдете           повелително наклонение, мн.ч.
присъдил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присъдилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъдилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъдила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присъдилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъдило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присъдилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъдили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
присъдилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присъдел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присъделия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъделият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъдела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присъделата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъдело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присъделото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъдели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присъделите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присъден           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присъдения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъденият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъдена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присъдената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъдено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
присъденото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъдени           мин.страд.прич., мн.ч.
присъдените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
присъдещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
присъдещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присъдещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присъдеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
присъдещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присъдещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
присъдещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присъдещи           сег.деят.прич., мн.ч.
присъдещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
присъдейки          деепричастие