Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пристъпвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пристъпвам          основна форма
пристъпвам          сег.вр., 1л., ед.ч.
пристъпваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пристъпва           сег.вр., 3л., ед.ч.
пристъпваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пристъпвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
пристъпват          сег.вр., 3л., мн.ч.
пристъпвах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пристъпва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пристъпва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пристъпвахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пристъпвахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пристъпваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пристъпвах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пристъпваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пристъпваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пристъпвахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пристъпвахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пристъпваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пристъпвай          повелително наклонение, ед.ч.
пристъпвайте         повелително наклонение, мн.ч.
пристъпвал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пристъпвалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристъпвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристъпвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пристъпвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристъпвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пристъпвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристъпвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пристъпвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пристъпвал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пристъпвалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристъпвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристъпвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пристъпвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристъпвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пристъпвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристъпвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пристъпвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пристъпван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пристъпвания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристъпваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристъпвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пристъпваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристъпвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пристъпваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристъпвани          мин.страд.прич., мн.ч.
пристъпваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пристъпващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пристъпващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристъпващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристъпваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пристъпващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристъпващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пристъпващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристъпващи          сег.деят.прич., мн.ч.
пристъпващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пристъпвайки         деепричастие