Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присторен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
присторен           основна форма
присторен           м.р., ед.ч.
присторения          м.р., ед.ч., непълен член
пристореният         м.р., ед.ч., пълен член
присторена          ж.р., ед.ч.
присторената         ж.р., ед.ч., членувано
присторено          ср.р., ед.ч.
пристореното         ср.р., ед.ч., членувано
присторени          мн.ч.
присторените         мн.ч., членувано

присторен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присторя           основна форма
присторя           сег.вр., 1л., ед.ч.
присториш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пристори           сег.вр., 3л., ед.ч.
присторим           сег.вр., 1л., мн.ч.
присторите          сег.вр., 2л., мн.ч.
присторят           сег.вр., 3л., мн.ч.
присторих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пристори           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пристори           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присторихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присторихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присториха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присторех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пристореше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пристореше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присторехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присторехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пристореха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пристори           повелително наклонение, ед.ч.
присторете          повелително наклонение, мн.ч.
присторил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присторилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присторилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присторила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присторилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присторило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присторилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присторили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
присторилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присторел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присторелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присторелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присторела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присторелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присторело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присторелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присторели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присторелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присторен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присторения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристореният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присторена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присторената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присторено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пристореното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присторени          мин.страд.прич., мн.ч.
присторените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
присторещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
присторещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присторещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристореща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
присторещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присторещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
присторещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присторещи          сег.деят.прич., мн.ч.
присторещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
присторейки          деепричастие