Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пристисна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пристисна           основна форма
пристисна           сег.вр., 1л., ед.ч.
пристиснеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пристисне           сег.вр., 3л., ед.ч.
пристиснем          сег.вр., 1л., мн.ч.
пристиснете          сег.вр., 2л., мн.ч.
пристиснат          сег.вр., 3л., мн.ч.
пристиснах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пристисна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пристисна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пристиснахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пристиснахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пристиснаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пристиснех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пристиснеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пристиснеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пристиснехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пристиснехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пристиснеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пристисни           повелително наклонение, ед.ч.
пристиснете          повелително наклонение, мн.ч.
пристиснал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пристисналия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристисналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристиснала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пристисналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристиснало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пристисналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристиснали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пристисналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пристиснел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пристиснелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристиснелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристиснела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пристиснелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристиснело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пристиснелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристиснели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пристиснелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пристиснат          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пристиснатия         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристиснатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристисната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пристиснатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристиснато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пристиснатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристиснати          мин.страд.прич., мн.ч.
пристиснатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие