Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пристигна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пристигна           основна форма
пристигна           сег.вр., 1л., ед.ч.
пристигнеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пристигне           сег.вр., 3л., ед.ч.
пристигнем          сег.вр., 1л., мн.ч.
пристигнете          сег.вр., 2л., мн.ч.
пристигнат          сег.вр., 3л., мн.ч.
пристигнах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пристигна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пристигна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пристигнахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пристигнахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пристигнаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пристигнех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пристигнеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пристигнеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пристигнехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пристигнехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пристигнеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пристигни           повелително наклонение, ед.ч.
пристигнете          повелително наклонение, мн.ч.
пристигнал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пристигналия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристигналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристигнала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пристигналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристигнало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пристигналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристигнали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пристигналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пристигнел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пристигнелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристигнелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристигнела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пристигнелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристигнело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пристигнелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристигнели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пристигнелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пристигнат          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пристигнатия         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пристигнатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пристигната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пристигнатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пристигнато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пристигнатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пристигнати          мин.страд.прич., мн.ч.
пристигнатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие