Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приспособявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приспособявам         основна форма
приспособявам         сег.вр., 1л., ед.ч.
приспособяваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
приспособява         сег.вр., 3л., ед.ч.
приспособяваме        сег.вр., 1л., мн.ч.
приспособявате        сег.вр., 2л., мн.ч.
приспособяват         сег.вр., 3л., мн.ч.
приспособявах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приспособява         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приспособява         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приспособявахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приспособявахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приспособяваха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приспособявах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приспособяваше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приспособяваше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приспособявахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приспособявахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приспособяваха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приспособявай         повелително наклонение, ед.ч.
приспособявайте        повелително наклонение, мн.ч.
приспособявал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приспособявалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспособявалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспособявала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приспособявалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспособявало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приспособявалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспособявали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
приспособявалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приспособявал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приспособявалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспособявалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспособявала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приспособявалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспособявало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приспособявалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспособявали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приспособявалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приспособяван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приспособявания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспособяваният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспособявана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приспособяваната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспособявано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приспособяваното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспособявани        мин.страд.прич., мн.ч.
приспособяваните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приспособяващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приспособяващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспособяващият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспособяваща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приспособяващата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспособяващо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приспособяващото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспособяващи        сег.деят.прич., мн.ч.
приспособяващите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приспособявайки        деепричастие