Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приспособенчески - прилагателно име, м.р., ед.ч.
          прилагателно име, мн.ч.
приспособенчески       основна форма
приспособенчески       м.р., ед.ч.
приспособенческия       м.р., ед.ч., непълен член
приспособенческият      м.р., ед.ч., пълен член
приспособенческа       ж.р., ед.ч.
приспособенческата      ж.р., ед.ч., членувано
приспособенческо       ср.р., ед.ч.
приспособенческото      ср.р., ед.ч., членувано
приспособенчески       мн.ч.
приспособенческите      мн.ч., членувано