Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приспадна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приспадна           основна форма
приспадна           сег.вр., 1л., ед.ч.
приспаднеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
приспадне           сег.вр., 3л., ед.ч.
приспаднем          сег.вр., 1л., мн.ч.
приспаднете          сег.вр., 2л., мн.ч.
приспаднат          сег.вр., 3л., мн.ч.
приспаднах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приспадна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приспадна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приспаднахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приспаднахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приспаднаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приспаднех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приспаднеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приспаднеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приспаднехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приспаднехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приспаднеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приспадни           повелително наклонение, ед.ч.
приспаднете          повелително наклонение, мн.ч.
приспаднал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приспадналия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспадналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспаднала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приспадналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспаднало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приспадналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспаднали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приспадналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приспаднел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приспаднелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспаднелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспаднела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приспаднелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспаднело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приспаднелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспаднели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приспаднелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приспаднат          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приспаднатия         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приспаднатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приспадната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приспаднатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приспаднато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приспаднатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приспаднати          мин.страд.прич., мн.ч.
приспаднатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие