Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присмея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
присмея            основна форма
присмея            сег.вр., 1л., ед.ч.
присмееш           сег.вр., 2л., ед.ч.
присмее            сег.вр., 3л., ед.ч.
присмеем           сег.вр., 1л., мн.ч.
присмеете           сег.вр., 2л., мн.ч.
присмеят           сег.вр., 3л., мн.ч.
присмях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
присмя            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
присмя            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присмяхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присмяхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присмяха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присмеех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
присмееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
присмееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присмеехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присмеехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
присмееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
присмей            повелително наклонение, ед.ч.
присмейте           повелително наклонение, мн.ч.
присмял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присмелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присмелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присмяла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присмялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присмяло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присмялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присмели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
присмелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присмеел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присмеелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присмеелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присмеела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присмеелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присмеело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присмеелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присмеели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присмеелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присмян            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присмяния           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присмяният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присмяна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присмяната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присмяно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
присмяното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присмени           мин.страд.прич., мн.ч.
присмените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
присмеещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
присмеещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присмеещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присмееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
присмеещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присмеещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
присмеещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присмеещи           сег.деят.прич., мн.ч.
присмеещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
присмеейки          деепричастие