Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прислужа - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прислужа           основна форма
прислужа           сег.вр., 1л., ед.ч.
прислужиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прислужи           сег.вр., 3л., ед.ч.
прислужим           сег.вр., 1л., мн.ч.
прислужите          сег.вр., 2л., мн.ч.
прислужат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прислужих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прислужи           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прислужи           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прислужихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прислужихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прислужиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прислужех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прислужеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прислужеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прислужехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прислужехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прислужеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прислужи           повелително наклонение, ед.ч.
прислужете          повелително наклонение, мн.ч.
прислужил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прислужилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прислужилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прислужила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прислужилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прислужило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прислужилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прислужили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прислужилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прислужел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прислужелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прислужелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прислужела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прислужелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прислужело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прислужелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прислужели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прислужелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прислужен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прислужения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прислуженият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прислужена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прислужената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прислужено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прислуженото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прислужени          мин.страд.прич., мн.ч.
прислужените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прислужещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прислужещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прислужещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прислужеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прислужещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прислужещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прислужещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прислужещи          сег.деят.прич., мн.ч.
прислужещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прислужейки          деепричастие