Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присегна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присегна           основна форма
присегна           сег.вр., 1л., ед.ч.
присегнеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
присегне           сег.вр., 3л., ед.ч.
присегнем           сег.вр., 1л., мн.ч.
присегнете          сег.вр., 2л., мн.ч.
присегнат           сег.вр., 3л., мн.ч.
присегнах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
присегна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
присегна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присегнахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присегнахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присегнаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присегнех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
присегнеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
присегнеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присегнехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присегнехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
присегнеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
присегни           повелително наклонение, ед.ч.
присегнете          повелително наклонение, мн.ч.
присегнал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присегналия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присегналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присегнала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присегналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присегнало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присегналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присегнали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
присегналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присегнел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присегнелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присегнелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присегнела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присегнелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присегнело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присегнелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присегнели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присегнелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присегнат           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присегнатия          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присегнатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присегната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присегнатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присегнато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
присегнатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присегнати          мин.страд.прич., мн.ч.
присегнатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие