Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
присаждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
присаждам           основна форма
присаждам           сег.вр., 1л., ед.ч.
присаждаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
присажда           сег.вр., 3л., ед.ч.
присаждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
присаждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
присаждат           сег.вр., 3л., мн.ч.
присаждах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
присажда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
присажда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
присаждахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
присаждахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
присаждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
присаждах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
присаждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
присаждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
присаждахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
присаждахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
присаждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
присаждай           повелително наклонение, ед.ч.
присаждайте          повелително наклонение, мн.ч.
присаждал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
присаждалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присаждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присаждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
присаждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присаждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
присаждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присаждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
присаждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
присаждал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
присаждалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присаждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присаждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
присаждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присаждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
присаждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присаждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
присаждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
присаждан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
присаждания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присажданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присаждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
присажданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присаждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
присажданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присаждани          мин.страд.прич., мн.ч.
присажданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
присаждащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
присаждащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
присаждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
присаждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
присаждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
присаждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
присаждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
присаждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
присаждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
присаждайки          деепричастие