Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приритам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приритам           основна форма
приритам           сег.вр., 1л., ед.ч.
пририташ           сег.вр., 2л., ед.ч.
пририта            сег.вр., 3л., ед.ч.
приритаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
приритате           сег.вр., 2л., мн.ч.
приритат           сег.вр., 3л., мн.ч.
приритах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пририта            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пририта            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приритахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приритахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приритаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приритах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пририташе           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пририташе           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приритахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приритахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приритаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приритай           повелително наклонение, ед.ч.
приритайте          повелително наклонение, мн.ч.
приритал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пририталия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пририталият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приритала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пририталата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приритало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пририталото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приритали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
пририталите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приритал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пририталия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пририталият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приритала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пририталата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приритало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пририталото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приритали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пририталите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приритан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приритания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приританият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приритана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приританата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приритано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приританото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приритани           мин.страд.прич., мн.ч.
приританите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приритащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приритащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приритащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приритаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приритащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приритащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приритащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приритащи           сег.деят.прич., мн.ч.
приритащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приритайки          деепричастие