Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прираствам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прираствам          основна форма
прираствам          сег.вр., 1л., ед.ч.
прирастваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прираства           сег.вр., 3л., ед.ч.
прирастваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прираствате          сег.вр., 2л., мн.ч.
прирастват          сег.вр., 3л., мн.ч.
прираствах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прираства           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прираства           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прираствахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прираствахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прирастваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прираствах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прирастваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прирастваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прираствахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прираствахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прирастваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прираствай          повелително наклонение, ед.ч.
прираствайте         повелително наклонение, мн.ч.
прираствал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прираствалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прираствалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прираствала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прираствалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прираствало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прираствалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прираствали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прираствалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прираствал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прираствалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прираствалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прираствала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прираствалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прираствало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прираствалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прираствали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прираствалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прирастван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прираствания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прирастваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прираствана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прирастваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прираствано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прирастваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прираствани          мин.страд.прич., мн.ч.
прирастваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прирастващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прирастващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прирастващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прирастваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прирастващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прирастващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прирастващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прирастващи          сег.деят.прич., мн.ч.
прирастващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прираствайки         деепричастие