Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припръсквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припръсквам          основна форма
припръсквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
припръскваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
припръсква          сег.вр., 3л., ед.ч.
припръскваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
припръсквате         сег.вр., 2л., мн.ч.
припръскват          сег.вр., 3л., мн.ч.
припръсквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припръсква          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припръсква          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припръсквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припръсквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припръскваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припръсквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припръскваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припръскваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припръсквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припръсквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припръскваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припръсквай          повелително наклонение, ед.ч.
припръсквайте         повелително наклонение, мн.ч.
припръсквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припръсквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръсквалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръсквала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припръсквалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръсквало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припръсквалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръсквали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
припръсквалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припръсквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припръсквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръсквалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръсквала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припръсквалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръсквало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припръсквалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръсквали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припръсквалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припръскван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припръсквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръскваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръсквана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припръскваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръсквано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припръскваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръсквани         мин.страд.прич., мн.ч.
припръскваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
припръскващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
припръскващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръскващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръскваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
припръскващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръскващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
припръскващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръскващи         сег.деят.прич., мн.ч.
припръскващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
припръсквайки         деепричастие