Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припръскам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припръскам          основна форма
припръскам          сег.вр., 1л., ед.ч.
припръскаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
припръска           сег.вр., 3л., ед.ч.
припръскаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
припръскате          сег.вр., 2л., мн.ч.
припръскат          сег.вр., 3л., мн.ч.
припръсках          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припръска           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припръска           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припръскахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припръскахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припръскаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припръсках          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припръскаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припръскаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припръскахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припръскахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припръскаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припръскай          повелително наклонение, ед.ч.
припръскайте         повелително наклонение, мн.ч.
припръскал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припръскалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръскалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръскала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припръскалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръскало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припръскалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръскали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
припръскалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припръскал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припръскалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръскалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръскала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припръскалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръскало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припръскалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръскали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припръскалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припръскан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припръскания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръсканият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръскана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припръсканата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръскано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припръсканото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръскани          мин.страд.прич., мн.ч.
припръсканите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
припръскащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
припръскащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припръскащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припръскаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
припръскащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припръскащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
припръскащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припръскащи          сег.деят.прич., мн.ч.
припръскащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
припръскайки         деепричастие