Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припра - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припра            основна форма
припра            сег.вр., 1л., ед.ч.
припреш            сег.вр., 2л., ед.ч.
припре            сег.вр., 3л., ед.ч.
припрем            сег.вр., 1л., мн.ч.
припрете           сег.вр., 2л., мн.ч.
припрат            сег.вр., 3л., мн.ч.
припрях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припряхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припряхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припрях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припреше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припреше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припряхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припряхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припри            повелително наклонение, ед.ч.
припрете           повелително наклонение, мн.ч.
припрял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припрелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припрелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припрялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припрялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припрели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
припрелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припрял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припрелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припрелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припрялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припрялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припрели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припрелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припрян            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припряния           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припряният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припряна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припряната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припряно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припряното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припрени           мин.страд.прич., мн.ч.
припрените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие