Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приповдигна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
       глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
       глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приповдигна          основна форма
приповдигна          сег.вр., 1л., ед.ч.
приповдигнеш         сег.вр., 2л., ед.ч.
приповдигне          сег.вр., 3л., ед.ч.
приповдигнем         сег.вр., 1л., мн.ч.
приповдигнете         сег.вр., 2л., мн.ч.
приповдигнат         сег.вр., 3л., мн.ч.
приповдигнах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приповдигна          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приповдигна          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приповдигнахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приповдигнахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приповдигнаха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приповдигнех         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приповдигнеше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приповдигнеше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приповдигнехме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приповдигнехте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приповдигнеха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приповдигни          повелително наклонение, ед.ч.
приповдигнете         повелително наклонение, мн.ч.
приповдигнал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приповдигналия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приповдигналият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приповдигнала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приповдигналата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приповдигнало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приповдигналото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приповдигнали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
приповдигналите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приповдигнел         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приповдигнелия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приповдигнелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приповдигнела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приповдигнелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приповдигнело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приповдигнелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приповдигнели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приповдигнелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приповдигнат         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приповдигнатия        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приповдигнатият        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приповдигната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приповдигнатата        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приповдигнато         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приповдигнатото        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приповдигнати         мин.страд.прич., мн.ч.
приповдигнатите        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие