Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припищявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припищявам          основна форма
припищявам          сег.вр., 1л., ед.ч.
припищяваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
припищява           сег.вр., 3л., ед.ч.
припищяваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
припищявате          сег.вр., 2л., мн.ч.
припищяват          сег.вр., 3л., мн.ч.
припищявах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припищява           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припищява           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припищявахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припищявахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припищяваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припищявах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припищяваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припищяваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припищявахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припищявахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припищяваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припищявай          повелително наклонение, ед.ч.
припищявайте         повелително наклонение, мн.ч.
припищявал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припищявалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припищявалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припищявала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припищявалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припищявало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припищявалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припищявали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
припищявалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припищявал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припищявалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припищявалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припищявала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припищявалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припищявало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припищявалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припищявали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припищявалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припищяван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припищявания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припищяваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припищявана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припищяваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припищявано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припищяваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припищявани          мин.страд.прич., мн.ч.
припищяваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
припищяващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
припищяващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припищяващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припищяваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
припищяващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припищяващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
припищяващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припищяващи          сег.деят.прич., мн.ч.
припищяващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
припищявайки         деепричастие