Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припирам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припирам           основна форма
припирам           сег.вр., 1л., ед.ч.
припираш           сег.вр., 2л., ед.ч.
припира            сег.вр., 3л., ед.ч.
припираме           сег.вр., 1л., мн.ч.
припирате           сег.вр., 2л., мн.ч.
припират           сег.вр., 3л., мн.ч.
припирах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припира            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припира            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припирахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припирахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припираха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припирах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припираше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припираше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припирахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припирахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припираха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припирай           повелително наклонение, ед.ч.
припирайте          повелително наклонение, мн.ч.
припирал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припиралия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припиралият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припирала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припиралата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припирало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припиралото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припирали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
припиралите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припирал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припиралия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припиралият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припирала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припиралата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припирало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припиралото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припирали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припиралите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припиран           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припирания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припираният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припирана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припираната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припирано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припираното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припирани           мин.страд.прич., мн.ч.
припираните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
припиращ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
припиращия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припиращият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припираща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
припиращата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припиращо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
припиращото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припиращи           сег.деят.прич., мн.ч.
припиращите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
припирайки          деепричастие