Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припея            основна форма
припея            сег.вр., 1л., ед.ч.
припееш            сег.вр., 2л., ед.ч.
припее            сег.вр., 3л., ед.ч.
припеем            сег.вр., 1л., мн.ч.
припеете           сег.вр., 2л., мн.ч.
припеят            сег.вр., 3л., мн.ч.
припях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припя             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припя             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припяхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припяхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припяха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припеех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припеехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припеехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припей            повелително наклонение, ед.ч.
припейте           повелително наклонение, мн.ч.
припял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припелият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припяла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припяло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припели            мин.деят.св.прич., мн.ч.
припелите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припеел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припеелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припеелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припеела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припеелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припеело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припеелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припеели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припеелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припят            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припятия           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припятият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припята            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припятата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припято            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припятото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припети            мин.страд.прич., мн.ч.
припетите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
припеещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
припеещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припеещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
припеещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припеещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
припеещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припеещи           сег.деят.прич., мн.ч.
припеещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
припеейки           деепричастие