Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
припаля - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
припаля            основна форма
припаля            сег.вр., 1л., ед.ч.
припалиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
припали            сег.вр., 3л., ед.ч.
припалим           сег.вр., 1л., мн.ч.
припалите           сег.вр., 2л., мн.ч.
припалят           сег.вр., 3л., мн.ч.
припалих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
припали            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
припали            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
припалихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
припалихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
припалиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
припалех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
припалеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
припалеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
припалехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
припалехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
припалеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
припали            повелително наклонение, ед.ч.
припалете           повелително наклонение, мн.ч.
припалил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
припалилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припалилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припалила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
припалилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припалило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
припалилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припалили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
припалилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
припалел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
припалелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припалелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припалела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
припалелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припалело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
припалелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припалели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
припалелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
припален           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
припаления          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припаленият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припалена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
припалената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припалено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
припаленото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припалени           мин.страд.прич., мн.ч.
припалените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
припалещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
припалещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
припалещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
припалеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
припалещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
припалещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
припалещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
припалещи           сег.деят.прич., мн.ч.
припалещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
припалейки          деепричастие