Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примолвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примолвам           основна форма
примолвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
примолваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примолва           сег.вр., 3л., ед.ч.
примолваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
примолвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
примолват           сег.вр., 3л., мн.ч.
примолвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примолва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примолва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примолвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примолвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примолваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примолвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примолваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примолваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примолвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примолвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примолваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примолвай           повелително наклонение, ед.ч.
примолвайте          повелително наклонение, мн.ч.
примолвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примолвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примолвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примолвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примолвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примолвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примолвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примолвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
примолвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примолвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примолвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примолвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примолвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примолвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примолвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примолвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примолвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примолвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примолван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примолвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примолваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примолвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примолваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примолвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примолваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примолвани          мин.страд.прич., мн.ч.
примолваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примолващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примолващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примолващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примолваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примолващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примолващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примолващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примолващи          сег.деят.прич., мн.ч.
примолващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примолвайки          деепричастие