Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примокрея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примокрея           основна форма
примокрея           сег.вр., 1л., ед.ч.
примокрееш          сег.вр., 2л., ед.ч.
примокрее           сег.вр., 3л., ед.ч.
примокреем          сег.вр., 1л., мн.ч.
примокреете          сег.вр., 2л., мн.ч.
примокреят          сег.вр., 3л., мн.ч.
примокрях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примокря           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примокря           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примокряхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примокряхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примокряха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примокреех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примокрееше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примокрееше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примокреехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примокреехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примокрееха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примокрей           повелително наклонение, ед.ч.
примокрейте          повелително наклонение, мн.ч.
примокрял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примокрелия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примокрелият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примокряла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примокрялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примокряло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примокрялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примокрели          мин.деят.св.прич., мн.ч.
примокрелите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примокреел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примокреелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примокреелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примокреела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примокреелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примокреело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примокреелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примокреели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примокреелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примокрян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примокряния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примокряният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примокряна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примокряната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примокряно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примокряното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примокрени          мин.страд.прич., мн.ч.
примокрените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примокреещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примокреещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примокреещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примокрееща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примокреещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примокреещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примокреещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примокреещи          сег.деят.прич., мн.ч.
примокреещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примокреейки         деепричастие