Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примирен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
примирен           основна форма
примирен           м.р., ед.ч.
примирния           м.р., ед.ч., непълен член
примирният          м.р., ед.ч., пълен член
примирна           ж.р., ед.ч.
примирната          ж.р., ед.ч., членувано
примирно           ср.р., ед.ч.
примирното          ср.р., ед.ч., членувано
примирни           мн.ч.
примирните          мн.ч., членувано

примирен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примиря            основна форма
примиря            сег.вр., 1л., ед.ч.
примириш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примири            сег.вр., 3л., ед.ч.
примирим           сег.вр., 1л., мн.ч.
примирите           сег.вр., 2л., мн.ч.
примирят           сег.вр., 3л., мн.ч.
примирих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примири            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примири            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примирихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примирихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примириха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примирях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примиреше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примиреше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примиряхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примиряхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примиряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примири            повелително наклонение, ед.ч.
примирете           повелително наклонение, мн.ч.
примирил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примирилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примирилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примирила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примирилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примирило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примирилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
примирилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примирял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примирялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примирялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примиряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примирялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примиряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примирялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примирелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примирен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примирения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примиреният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примирена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примирената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примирено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примиреното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирени           мин.страд.прич., мн.ч.
примирените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примирящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примирящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примирящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примиряща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примирящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примирящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примирящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирящи           сег.деят.прич., мн.ч.
примирящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примирейки          деепричастие