Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примирам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примирам           основна форма
примирам           сег.вр., 1л., ед.ч.
примираш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примира            сег.вр., 3л., ед.ч.
примираме           сег.вр., 1л., мн.ч.
примирате           сег.вр., 2л., мн.ч.
примират           сег.вр., 3л., мн.ч.
примирах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примира            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примира            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примирахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примирахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примираха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примирах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примираше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примираше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примирахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примирахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примираха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примирай           повелително наклонение, ед.ч.
примирайте          повелително наклонение, мн.ч.
примирал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примиралия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примиралият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примирала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примиралата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примирало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примиралото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
примиралите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примирал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примиралия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примиралият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примирала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примиралата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примирало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примиралото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примиралите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примиран           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примирания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примираният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примирана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примираната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примирано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примираното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примирани           мин.страд.прич., мн.ч.
примираните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примиращ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примиращия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примиращият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примираща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примиращата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примиращо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примиращото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примиращи           сег.деят.прич., мн.ч.
примиращите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примирайки          деепричастие