Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примижа - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примижа            основна форма
примижа            сег.вр., 1л., ед.ч.
примижиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примижи            сег.вр., 3л., ед.ч.
примижим           сег.вр., 1л., мн.ч.
примижите           сег.вр., 2л., мн.ч.
примижат           сег.вр., 3л., мн.ч.
примижах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примижа            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примижа            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примижахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примижахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примижаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примижех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примижеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примижеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примижехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примижехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примижеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примижи            повелително наклонение, ед.ч.
примижете           повелително наклонение, мн.ч.
примижал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примижалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примижалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примижала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примижалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примижало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примижалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примижали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
примижалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примижел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примижелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примижелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примижела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примижелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примижело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примижелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примижели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примижелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примижащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примижащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примижащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примижаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примижащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примижащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примижащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примижащи           сег.деят.прич., мн.ч.
примижащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примижейки          деепричастие