Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примигам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примигам           основна форма
примигам           сег.вр., 1л., ед.ч.
примигаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примига            сег.вр., 3л., ед.ч.
примигаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
примигате           сег.вр., 2л., мн.ч.
примигат           сег.вр., 3л., мн.ч.
примигах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примига            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примига            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примигахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примигахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примигаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примигах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примигаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примигаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примигахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примигахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примигаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примигай           повелително наклонение, ед.ч.
примигайте          повелително наклонение, мн.ч.
примигал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примигалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примигалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примигала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примигалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примигало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примигалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примигали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
примигалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примигал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примигалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примигалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примигала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примигалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примигало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примигалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примигали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примигалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примиган           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примигания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примиганият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примигана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примиганата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примигано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примиганото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примигани           мин.страд.прич., мн.ч.
примиганите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примигащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примигащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примигащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примигаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примигащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примигащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примигащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примигащи           сег.деят.прич., мн.ч.
примигащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примигайки          деепричастие