Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примеся - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примеся            основна форма
примеся            сег.вр., 1л., ед.ч.
примесиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примеси            сег.вр., 3л., ед.ч.
примесим           сег.вр., 1л., мн.ч.
примесите           сег.вр., 2л., мн.ч.
примесят           сег.вр., 3л., мн.ч.
примесих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примеси            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примеси            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примесихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примесихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примесиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примесех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примесеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примесеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примесехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примесехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примесеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примеси            повелително наклонение, ед.ч.
примесете           повелително наклонение, мн.ч.
примесил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примесилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примесилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примесилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
примесилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примесел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примеселия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примеселият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примеселата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примеселото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примеселите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примесен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примесения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примесената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примесеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесени           мин.страд.прич., мн.ч.
примесените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примесещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примесещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примесещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примесещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесещи           сег.деят.прич., мн.ч.
примесещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примесейки          деепричастие