Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примесвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примесвам           основна форма
примесвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
примесваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примесва           сег.вр., 3л., ед.ч.
примесваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
примесвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
примесват           сег.вр., 3л., мн.ч.
примесвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примесва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примесва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примесвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примесвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примесваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примесвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примесваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примесваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примесвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примесвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примесваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примесвай           повелително наклонение, ед.ч.
примесвайте          повелително наклонение, мн.ч.
примесвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примесвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примесвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примесвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
примесвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примесвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примесвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примесвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примесвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примесвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примесван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примесвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примесваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примесваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесвани          мин.страд.прич., мн.ч.
примесваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примесващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примесващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примесващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примесваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примесващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примесващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примесващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примесващи          сег.деят.прич., мн.ч.
примесващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примесвайки          деепричастие